) $pc_testing)

Businessplan berekenen

Bent u geïnteresseerd in een van onze schepen? Maak dan een exploitatieberekening met onderstaande tool. Door de velden te vullen met uw gegevens ontvangt u een businessplan op maat.  Dit businessplan ontvangt u per e-mail en dient als eerste beoordeling van de financiering en exploitatie van het schip.

Indien u niet geheel aan de financieringseisen van de banken kunt voldoen, wordt in het plan rekening gehouden met de mogelijkheid van een aanvullende financiering vanuit het Bestevaer Capital Funding. Dit is een financieringsfonds dat specifiek is ontwikkeld voor de binnenvaart.

NB: Om aanspraak te kunnen maken op het Bestevaer Capital Funding dient u te beschikken over 10% van de koopprijs van het schip plus de aankoopkosten. Tevens biedt het businessplan geen garantie voor acceptatie van een hypothecair krediet door banken noch van een aanvullende financiering vanuit Bestevaer Capital Funding.

Uw persoonlijke gegevens

Input businessplan algemeen

Input businessplan bemanning

Vul hier gegevens van uw bemanning in. Dit kan op drie manieren:

Optie 1: Vul bij personeelskosten (zie onder) het bedrag in van uw totale huidige bruto loonsom incl. werkgeverslasten per jaar in als u met dezelfde bemanning blijft varen.
Optie 2: Maak bij onderstaande functies een keuze uit een van de opties en geef uw bemanning weer in aantallen.
Optie 3: Vul bij personeelskosten (zie onder) het bedrag in van uw totale bruto huidige loonsom incl. werkgeverslasten per jaar en vul dat aan met extra personeel via het pull down menu per functie als u op uw nieuwe schip extra mensen nodig heeft.


Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden voorwaarden betreffende boven ingevulde velden.